เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในงานตรวจเงินแผ่นดิน

โพสเมื่อ 20 ธ.ค. 2560 อ่าน 147
รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยนำ EVA มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตรวจสอบ
หมวดหมู่: 
อื่นๆ