ดื่มน้ำเต้าหู้อย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดี และ เล่นมือถือในที่มืด ทำเลือดออกตาจริงหรือ

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 76
 สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอสาระความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง
เกี่ยวกับด้านสุขภาพกันบ้างนะคะ
        เรื่องแรก "ดื่มน้ำเต้าหู้อย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดี" โดย สุภัทธา สุขชู จากวารสาร Money & Wealth
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๑๑ เนื้อหาสาระมีว่า น้ำนมถั่วเหลืองหรือที่เราคุ้นเคยกัน
ในชื่อ "น้ำเต้าหู้" ถือเป็นเครื่อมดื่มที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากมีประโยชน์มากมาย อีกทั้งยังหา
ดื่มง่าย ราคาถูก แต่ยังมีคนไม่น้อยที่ไม่รู้ถึึงประโยชน์และข้อควรระวังในการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้อย่างดีพอ
ซึ่งจะให้ผลดี ผลเสียอย่างไรบ้าง ติดตามอ่านกันดูนะคะ
        เรื่องที่สอง "เล่นมือถือในที่มืด ทำเลือดออกตาจริงหรือ" โดย สุนิสา สมคิด จากนิตยสารชีวจิต
ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔๒๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๔๔ - ๔๕ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องที่มีการแชร์กัน
ในโซเชียลเน็ตเวิร์คว่ามีเด็กวัยรุ่นที่มีเลือดออกจากตา เพราะชอบปิดไฟเล่นโทรศัพท์มือถือนาน ๆ
ก่อนเข้านอน จึงเป็นข้อสงสัยว่าการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดจะทำให้เลือดออกจากตาจริงหรือ แล้วอาการ
เ่ช่นนี้มีสาเหตมาจากอะไรได้บ้าง...
        สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่นำมาเสนอทั้ง ๒ เรื่องนี้ น่าสนใจติดตามอ่านกันนะคะ เพราะเป็นเรื่อง
ที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือ, การดื่มน้ำเต้าหู้
        สำหรับการนำเสนอสาระความรู้จากห้องสมุดในครั้งต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ทุกท่านสามารถติดตามอ่านสาระความรู้ได้จากอีกช่องทางนึง ในคอลัมน์คลังความรู้ จากเว็บไซต์ของ
สถาบันธรรมาภิบาล ที่ http://www.tioag.go.th แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ
 
 
 

หมวดหมู่: 
อื่นๆ