คลังความรู้ของ สตง.

แสดง 1 - 10 จากทั้งหมด 13

เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในงานตรวจเงินแผ่นดิน

โพสเมื่อ 20 ธ.ค. 2560 อ่าน 25

รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยนำ EVA มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตรวจสอบ อ่านต่อ

วาระการประชุม ยกเลิกการประชุม เลื่อนการประชุม

โพสเมื่อ 25 ก.ค. 2559 อ่าน 142

วาระการประชุม ยกเลิกการประชุม เลื่อนการประชุม   พบกับสถานการณ์จำลองในห้องประชุม ที่มีทั้งประโยคและคำศัพท์ต้องรู้ เช่น "agenda (วาระการประชุม)" ออกเสียงคล้ายกับ Argentina (ประเทศอาร์เจนตินา)... อ่านต่อ

ดื่มน้ำเต้าหู้อย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดี และ เล่นมือถือในที่มืด ทำเลือดออกตาจริงหรือ

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 46

 สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอสาระความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง เกี่ยวกับด้านสุขภาพกันบ้างนะคะ       ... อ่านต่อ

"ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 119

สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว เรื่อง "อนุม้ัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ "ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน!" โดย... อ่านต่อ

๑๐ วิธีป้องกันภัยก่อนถูกเรียกค่าไถ่

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 9

สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์ Technology Focus เรื่อง "๑๐ วิธีป้องกันภัยก่อนถูกเรียกค่าไถ่" โดย มิสเตอร์ ลี ... อ่านต่อ

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (ต่อ)

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 115

สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์ ตรวจสอบบัญชี เรื่อง "การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี" โดย สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ จากวารสารเอกสารภาษีอากร ... อ่านต่อ

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 942

สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์ ตรวจสอบบัญชี เรื่อง "การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี" โดย สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ จากวารสารเอกสารภาษีอากร ... อ่านต่อ

การยกเว้นภาษีให้ บสท.

โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 2559 อ่าน 45

สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์ คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ เรื่อง "การยกเว้นภาษีให้ บสท." โดย ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ผศ. ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม และ... อ่านต่อ

Symposium คืออะไร?

โพสเมื่อ 08 ก.พ. 2559 อ่าน 373 Video, Video

- อ่านต่อ

เคล็ดลับ 9 ข้อเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

โพสเมื่อ 12 พ.ย. 2558 อ่าน 132

คงจะมีหลายคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุที่ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลางที่จะทำให้ทุก ๆ ประเทศสามารถสื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้ ... อ่านต่อ

หน้า