เปิดการอบรมผ่านระบบ e-Learning

โพสเมื่อ อ่าน 16
สพข.กำหนดเปิดการอบรมผ่านระบบ e-Learning ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างที่ใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าเรียนสามารถแจ้งติดต่อได้ทางเว็ปไซต์นี้เพื่อขอลงทะเบียนและรับรหัสเพื่อเข้าระบบ หรือโทรภายในเบอร์ ๘๐๙๖